Toiminnot

MINITENNISKURSSISOPIMUS1. Minitenniskurssin ajat ja paikat: 9.9. – 16.12. 2006 Huhtiniemen liikuntahalli ja Kesämäenrinteen koulun liikuntasali

LTS ry:n järjestämä minitenniskurssi syksyllä 2006 sisältää esittelyn (9.9. 2006) sekä 25 lauantaisin klo 15 - 16 ja maanantaisin klo 15.30 – 16.30 tai lauantaisin klo 16 – 17 ja tiistaisin klo 15.30 – 16.30 pidettävää tunnin mittaista harjoituskertaa oheisen lukujärjestysliitteen mukaisesti.

Harjoituspaikkana toimivat Etelä-Karjalan Liikuntakeskus Oy:n liikuntahallissa sijaitseva sisätenniskenttä (osoite: Pelitie 36/ Huhtiniemi) sekä Kesämäenrinteen koulun liikuntasalissa (osoite: Kapteeninkatu 1).

Harjoitusta ei pidetä, mikäli harjoituspaikkamme eivät ole meistä riippumattomista syistä käytettävissämme. Tällaisessa tapauksessa minitenniskurssilaisille järjestetään korvaava harjoituskerta 31.12. 2006 mennessä.

2. LTS ry:n vahinkovastuun rajaaminen

Minitenniskurssilaisen huoltaja/ huoltajat vastaavat itse kurssilaisen tapaturmavakuutuksesta esim. lunastamalla Suomen tennisliitto ry:ltä tenniksen vapaaehtoisen urheiluvakuutuksen. Tiedot tällaisesta vakuutuksesta löytyvät helposti esim. Suomen Tennisliiton verkkosivulta www.tennis.fi.


Lappeenrannan Tennisseura ry ei sitoudu korvaamaan harjoituksissa taikka matkalla harjoituksiin / harjoituksista pois kurssilaisille taikka heidän saattajilleen sattuneita vahinkoja. Muuten Lappeenrannan Tennisseura ry:n ja minitenniskurssin ohjaajien vastuu mahdollisista vahingoista perustuu vahingonkorvauslakiin.

2.1. Kurssilaisten terveydentilasta ilmoittaminen


Minitenniskurssilaisen huoltajan on ilmoitettava kurssin alussa kurssin vetäjille lapsen mahdollisista kroonisista sairauksista (esim. diabetes tms.) sekä liikuntarajoitteista, jotka voivat vaikuttaa hänen harjoitteluunsa. Nämä tiedot ovat luonnollisesti luottamuksellisia.

3. Minitenniskurssimaksu ja sen perintä

Minitenniskurssimaksu peritään seuraavan suuruisena: 120 euroa kurssilaiselta kuitenkin siten, että saman perheen jäsenet saavat sisaralennuksena kurssimaksun hintaan 100 euroa.

Kurssimaksu suoritetaan yhtenä eränä 15.9. 2006 mennessä tennisseuran pankkitilille Nordea 109130-305393 merkinnällä minitennis syksy 06.


Kurssimaksu suoritetaan aina kokonaan riippumatta siitä, montako kertaa valmennettava on käynyt jakson aikana harjoituksissa. Loukkaantumisesta/ sairastumisesta johtuvasta poikkeuksesta lausutaan alla olevassa kohdassa 3.1.3.1. Poikkeustilanne: suoritetun maksun palauttamisestaJos kurssilaisen osallistuminen estyy kokonaan sairauden tai loukkaantumisen tähden yhtäjaksoisesti yhdeksän harjoituskerran ajaksi, palautetaan kurssilaiselle kurssihinnasta 50 euroa.


Maksun täsmällinen suoritus on harjoituksissa mukana olemisen edellytys.


4. Minitenniskurssin hinta: mitä se sisältää

Minitenniskurssin yllä mainittu kurssihinta muodostuu minitennisharjoituksen ohjaamisesta sekä harjoituspaikan kenttävuokrasta. LTS ry tarjoaa ilmaiseksi harjoitteluvälineet.5. Ohjaajien vastuuKurssin ohjaajat sitoutuvat antamaan opetusta tenniksessä edellä mainitut harjoituskerrat. Ohjaajat vastaavat kurssilaisten turvallisuudesta harjoitustunnin ajan. Tässä mainittu minitenniskurssi on Lappeenrannan tennisseura ry:n virallista toimintaa.Ohjaajien yhteystiedot


Hans Grönholm - Markku Ahonen

050 4643497 - 050 567 2551

Näytä piilotettu yhteystieto - Näytä piilotettu yhteystieto