Toiminnot

LTS ry:n vuosikokous 5.5.2021

LAPPEENRANNAN TENNISSEURA R.Y:N VUOSIKOKOUS 2021
 
Aika              Keskiviikkona  5.5.2021 klo 18
 
Paikka          Lappeenrannan tennishalli, Pelitie 41
 
 

TYÖJÄRJESTYS

 
1. Kokouksen avaus
 
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
kaksi ääntenlaskijaa.
 
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

6. Vuosi- ja tilikertomus
Vuosikertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio

9. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta
Valitaan puheenjohtaja ja kuusi muuta hallituksen jäsentä

10. Kilpailu-, valmennus-, seniori- ja Padel-jaostojen jäsenten valinta
Valitaan vähintään kolme jäsentä kuhunkin jaostoon.

11. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien valinta
Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varalle tai kaksi toiminnantarkastajaa.

12. Jäsenmaksun määrääminen

13. LTS ry:n omistusosuuden kasvattaminen Lappeenrannan tennishalli Oy:stä ja
lupa hallitukselle ottaa lainaa tätä varten

14. Muut asiat
 
15. Kokouksen päättäminen
 
 
TERVETULOA!!


t. Hallitus

Kokous järjestetään koronaturvallisesti.
* turvavälit
* maskit
 
Mahdollisuus osallistua kokoukseen myös teamsin välityksellä. Ole yhteydessä Harri Kososeen etukäteen.