Toiminnot

LTS ry:n vuosikokous 15.6.2020

LAPPEENRANNAN TENNISSEURA R.Y:N VUOSIKOKOUS 2020
 
Aika              Maanantaina 15.6.2020 klo 17.30
 
Paikka          Lappeenrannan Energia Oy, Simolantie 18
 
 

TYÖJÄRJESTYS

 
1.                   Kokouksen avaus
                     
 
2.                   Kokouksen järjestäytyminen
                      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
                      kaksi ääntenlaskijaa.
                     
3.                   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
                      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 
4.                   Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
                     
5.                   Työjärjestyksen hyväksyminen
 
6.                   Vuosi- ja tilikertomus    
                      Vuosikertomus, tilinpäätös sekä
                      toiminnantarkastajien lausunto.             
 
7.                   Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 
8.                   Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio
                     
9.                   Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta
                      Valitaan puheenjohtaja ja kuusi muuta hallituksen jäsentä
 
10.                 Kilpailu-, juniori- ja seniorijaostojen jäsenten valinta
                      Valitaan vähintään kolme jäsentä kuhunkin jaostoon.
 
11.                 Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien valinta
                      Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä yksi varalle tai kaksi toiminnantarkastajaa.
 
12.                 Padel -alajaoston perustaminen ja jäsenmaksun määrääminen
                      Padel alajaoston toiminta ja vetäjän valinta sekä jäsenmaksun summa ja perusteet.
 
13.                 Muut asiat
                     
14.                 Kokouksen päättäminen